Naschoolse opvang van start in januari

WILLEMSTAD — De minister van Gezondheid, Milieu en Natuur, Jacinta Constancia (MFK), heeft net voor de jaarwisseling middels een onderteke- ning groen licht gegeven voor de aanvang van drie verschillende projecten. Het gaat om de projecten ‘Awareness’(Bewustzijn), ‘Tende’ki’ (Hoor hier) en ‘Dosier Elektróniko di Kliente’ (Elektronisch Klantendossier). De mi- nister heeft in dit kader samenwerkingsovereenkomsten getekend met twee consultancybureaus, te weten Deloitte en Stradius.

Download PDF

Author: Rianne

Share This Post On