Home E Media E Dans- en dramalessen bij Teatro Luna Blou

Dans- en dramalessen bij Teatro Luna Blou

Elke vrijdag gaan de jongeren naar Teatro Luna Blou waar zij dans en dramalessen krijgen.
Lees het artikel

Spelen en creativiteit

Spelen is een natuurlijke behoefte van kinderen om zich te ontwikkelen. Dramales voorziet in die behoefte. Spelen doe je voor je plezier. Spelen in de dramales kan variëren van een spelletje tot een dramatische spelvorm. Met kleuters zal dit nog vaak binnen imiteren, oefenen en doen-alsof-spel passen. Als kinderen ouder worden, zijn ze beter in staat tot acteerspel waarbij ze zich inleven in een andere rol. Tijdens het spel worden het voorstellingsvermogen en de fantasie van kinderen aangesproken.

Drama is een actieve werkvorm die kinderen ervaren als een welkome afwisseling binnen het lesprogramma. Uit onderzoek blijkt dat kinderen die actief mogen leren beter gemotiveerd zijn (doordat ze meer bij de stof worden betrokken) dan leerlingen die de stof passief tot zich moeten nemen1. De dramales komt tegemoet aan verschillende voorkeursleerstijlen van kinderen.

Drama doet een groot beroep op de creativiteit van kinderen. Iedereen is in principe creatief en creativiteit kun je verder ontwikkelen door training. Kinderen die hun creativiteit goed leren inzetten, zijn in staat om nieuwe manieren te vinden en andere oplossingen te bedenken. Het lukt ze vaak beter om verbanden te zien en iets nieuws te creëren. Dat leidt tot een uitbreiding van mogelijkheden: verder kijken dan je neus lang is en out of the box denken.

Trainen van sociale vaardigheden

In dramalessen leer je te overleggen, samen vorm te geven en samen te spelen. Daarbij is het belangrijk om doelen te stellen, compromissen te sluiten en eventuele problemen op te lossen. Kinderen voelen zich uitgedaagd om actief en constructief samen te werken en verantwoordelijkheid te nemen. Onderlinge verschillen worden benut en gezien als kansen om te leren van elkaar. Dat levert een positieve bijdrage aan de sfeer in de groep.

Drama kan bovendien een oefengebied vormen voor de werkelijkheid. Doordat het ‘maar spel’ is, geeft het ruimte om anders te doen, nieuwe ervaringen op te doen en andere rollen uit te proberen. Spelen kan op deze manier de gedragsmogelijkheden van kinderen uitbreiden. Het letterlijk uitspelen van situaties maakt dat de kinderen beter in staat zullen zijn om iets vanuit een heel andere invalshoek te bekijken.

In dramalessen kun je kinderen handvatten geven om goed om te gaan met verschillende sociale situaties. Ze krijgen meer inzicht in zichzelf en worden zich bewust van wat werkt of wat je beter anders kunt doen. Je leert in dramalessen voor te dragen, voor publiek te spelen en te presenteren. Een waardevolle ervaring, waardoor kinderen meer zelfvertrouwen krijgen.

Kinderen leren om elkaar respectvol van feedback te voorzien, applaus te ontvangen en samen van vreugdevolle momenten te genieten. Kinderen groeien, worden zich bewust van hun eigen mogelijkheden en die van klasgenoten. De waardering voor elkaar stijgt.

                                            

 

Wil je vrijwilligerswerk doen?

Lees dan meer over het European Solidarity Corps

Videoclip

Opgenomen met de kinderen van Stichting F.E.L.I.S. Curacao en opgedragen aan ons project door Hip Hop artiest en songwriter Brainpower.

Media archief