Stichting F.E.L.I.S. betrekt Brasami bij werkzaamheden

In samenwerking met Brasami zijn er hekken geplaatst aan de Witteweg 44.
Hiermee biedt Stichting FELIS Brasami een werkervaringsplek voor clienten die in de resocialisatie-fase van hun behandeling zitten.
Stichting F.E.L.I.S fungeert reeds als Mulitfunctioneel Centrum en heeft op deze wijze naast naschoolse opvang en huiswerkbegeleiding nog een extra toegevoegde waarde voor de wijk.
SAMSUNG DIGITAL CAMERA SAMSUNG DIGITAL CAMERA
Op de foto ziet U Brasami begeleider dhr. L. Baletina en F.E.L.I.S.-initiatiefneemster G.M. van Petersen


Author: Kuki+Ko

Share This Post On