Steun

Stichting F.E.L.I.S. is een non-profit organisatie. Uw donaties zijn meer dan welkom. Indien U materiaal wil doneren, neem dan contact met ons op door een email te sturen naar info@stgfelis.com.

Op Curacao
MCB Curacao bankrekening 25715110

In Nederland
Rekeningnummer NL 49 RABO 0112  9999 05 t.n.v. Stichting F.E.L.I.S.
Rabobank Zutphen
Nederland

Het RSIN nummer van de Stichting is: 8226.18.151.
Download hier het uittreksel van de Kamer van Koophandel.

Stichting F.E.L.I.S. heeft de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit maakt dat giften aftrekbaar van het belastbaar inkomen zijn. Voor meer informatie ga naar www.anbi.nlAnbiAlgemeen Nut Beogende Instelling

De grootste supporter van Stichting F.E.L.I.S. is Reda Sosial. Reda Sosial zet zich in voor de bestrijding van armoede op Curaçao door het financieren van projecten, die op de een of andere wijze verlichting brengen in de leefsituatie van de minderbedeelden, hun zelfredzaamheid bevorderen en gericht zijn op sociale en economische ontwikkeling.Met grote dankbaarheid genieten wij daarnaast steun van Stichting Signaal Sosial, Stichting DOEN, Samenwerkende Fondsen, Active Chance en KLM’s Wings of Support. Wij zijn hen allemaal ook namens de kinderen dan ook zeer erkentelijk.

 

indeex                 default_rotator                 vdvalk

splash-main       logo       curacaocares

ryos               martina                  Reda Social

          rockorsou
frontshore              z86

 

brittanic club      dolfijnlogo       hofstee