Home E Wat doen wij?

Wat doen wij?

Doel en doelgroep

De stichting heeft ten doel:

  • het opzetten van een educatieve organisatie die voornamelijk vrouwen en jongeren helpt door ondersteuning en begeleiding te bieden in en rondom de opvoeding en verzorging.
  • het bevorderen van het geestelijke en praktische welzijn van mensen die in problematische situaties zitten of daarin dreigen te komen door vanuit een christelijke identiteit mensen met zorgen te ondersteunen en te begeleiden en ze in de juiste omstandigheden en positie te brengen, opdat ze op een waardige manier lid mogen zijn van de samenleving, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • het opzetten en onderhouden van een netwerk van vrijwilligers en professionele krachten;
  • het geven van onderwijs en voorlichting;
  • het geven van materiële hulp;
  • het aanreiken van praktische handvatten en Bijbelse principes aan de hand van gesprekken, coaching en onderwijs.

De voor ogen staande doelgroep bestaat uit kinderen, jeugd en jongeren, gezinnen.

De naam F.E.L.I.S. is bedacht door drs G.J.H. Mulder, beter bekend als de artiest Brainpower (winnaar vele Nationale en Internationale awards).

 

Wil je vrijwilligerswerk doen?

Lees dan meer over het European Solidarity Corps

Videoclip

Opgenomen met de kinderen van Stichting F.E.L.I.S. Curacao en opgedragen aan ons project door Hip Hop artiest en songwriter Brainpower.

Media archief