Over ons

Op initiatief van Gerda van Petersen werd in 2010 de stichting F.E.L.I.S. opgericht. Felis is Papiamento voor Gelukkig. De afkorting F.E.L.I.S. staat voor Felisidat Espasio Libertat i Speransa (Geluk Ruimte Vrijheid en Hoop).

Deze stichting is opgericht met het doel een effectieve professionele organisatie te vormen die zich richt op de naschoolse opvang en begeleiding van kinderen. Op deze wijze kunnen de kinderen naast het onderwijs op school extra steun en onderwijs krijgen.Gerda is geboren op Curaçao en in Otrobanda opgegroeid.Speciaal voor de moeders maar ook voor de andere buurtbewoners zullen wij een multifunctioneel centrum worden.

De stichting heeft ten doel:

– Het opzetten van een educatieve organisatie die voornamelijk vrouwen en jongeren helpt door ondersteuning en begeleiding te bieden rondom de opvoeding en verzorging.
– Het bevorderen van het geestelijke en praktische welzijn van mensen die in problematische situaties zitten of daarin dreigen te komen door vanuit een christelijke identiteit mensen te ondersteunen en te begeleiden en ze in de juiste omstandigheden en positie te brengen. Dit zodat ze op een waardige manier lid mogen zijn van de samenleving, in de ruimste zin van het woord.

Stichting F.E.L.I.S. is zich ervan bewust dat er geen tijd te verliezen is als het om kinderen gaat. Daarom zijn wij erg gedreven en werken wij gepassioneerd. Wij willen niet accepteren dat deze kinderen leven zonder een goeie toekomst. Wij willen dat zij hun talenten, kwaliteiten en dromen kunnen ontwikkelen. Onze ambitie is dan ook zo veel mogelijk kinderen te helpen en ze te begeleiden en zolang zij dit nodig hebben te ondersteunen op hun weg naar volwassenheid.

Om alle kinderen deze kans te geven vragen wij slechts ANG 10,- per maand aan de ouders en verzorgers als vrijwillige bijdrage. Wij richten ons dan ook alleen op de kinderen in onze wijk.

Ons project staat in een achterstandswijk waar heel veel leed, armoede en verwaarlozing is.

Het is onze ambitie om zo veel mogelijk kinderlevens te redden en hen een toekomst te geven. We willen zoveel mogelijk kinderen een kans geven om zich te ontwikkelen. We zoeken daarvoor de moeilijkste omstandigheden op, want daar is de nood het hoogst.

Zoveel mogelijk kinderen een toekomst geven

De komende jaren willen we deze kinderen blijven redden. Daarvoor doen wij een beroep op iedereen die kinderen een warm hart toedraagt en die onze mening deelt, dat kinderen de toekomst zijn.