Erasmus+

  Wat is Erasmus+?

Het programma Erasmus+ biedt veel mogelijkheden. Het richt zich op individuen: jongeren, studenten, docenten en professionals. Zij krijgen de mogelijkheid om binnen Europa en deels ook daarbuiten bijvoorbeeld een deel van hun studie te volgen of een stage te lopen. Erasmus+ biedt ook mogelijkheden om deel te nemen aan een jongerenuitwisseling, om een training te volgen of mee te doen aan job shadowing.

Daarnaast ondersteunt Erasmus+ organisaties die internationale samenwerkingen aangaan in projecten. Dergelijke partnerschappen kunnen gericht zijn op innovatie, maar ook op het gezamenlijk leren en op het delen van ervaringen en succesvolle praktijken. Ten slotte stimuleert Erasmus+ dat jongeren worden betrokken bij het jeugd- en jongerenbeleid op lokaal, nationaal en internationaal niveau.

European Solidarity Corps

Het European Solidarity Corps is een subsidieprogramma dat jongeren de kans biedt om vrijwilligerswerk te gaan doen of mee te werken aan projecten die mensen en gemeenschappen helpen, overal in Europa.

De basis voor beide programma’s is dat  investeringen in niet-formeel leren van cruciaal belang zijn om jongeren de kans te geven zich te ontwikkelen.

Het Nationaal Agentschap Erasmus+ Jeugd en European Solidarity Corps is ondergebracht bij het Nederlands Jeugdinstituut (NJi).

Stichting FELIS Curacao is goedgekeurd en heeft een kwaliteitslabel als ESC gast- zend en coördinerende organisatie onder nummer 2018-1-NL02-KA110-001957

Stichting FELIS Nederland is goedgekeurd en heeft een kwaliteitslabel als zendorganisatie.
PIC (personal identification code) 917747847