VIP paal voor sponsoren en donateurs

Onze trouwe sponsoren maar ook onze eenmalige donateurs krijgen een ere plaats aan onze VIP paal. Dit is een gift van Henk en Arja van Ree. Arja is de talentvolle schilder.

Our loyal sponsors, but also our one-time donors, are given a place on our VIP pole. This is a gift from Henk and Arja van Ree. Arja is the talented painter.

De VIP paal

Henk en Arja van Ree

 

 

 

 

 

 

 

Gerda van Petersen, oprichtster en directrice van Stichting Felis, geeft een samenvatting van de afgelopen 7 jaar. Dit hebben wij met z’n allen bereikt.
Hennie Odendaal secretaris van Stichting Signal Sosial en Rudy Wijngaarden beleidsmedewerker van Reda Sosial, onthullen samen de VIP paal.

Gerda van Petersen, founder and director of the Felis Foundation, gives a summary of the past 7 years. We have achieved this together.
Hennie Odendaal secretary of Signal Sosial Foundation and Rudy Wijngaarden policy officer of Reda Sosial, together reveal the VIP pole.

Author: Kuki+Ko

Share This Post On