Samen spelen – Play together

Samen spelen

Van spelen met elkaar leren kinderen met elkaar omgaan. Ze leren zich inleven in andere kinderen, rekening houden met elkaar, samen delen, op hun beurt wachten en samenwerken.

Play together

From playing with each other children learn to interact. They learn to empathize with other children, take each other into account, share them together, wait for them and work together.

Author: Kuki+Ko

Share This Post On