Home E Media E Read together – Samen lezen

Read together – Samen lezen

Read together

If you read a book together, you do a lot.
It is a pleasant moment
It is a stimulating experience
It is another reality
It stimulates language development
It teaches a child to articulate events
It teaches a child to pay attention to details
It can help a child understand the world (for example with a move)
It is a moment of rest
It stimulates the fantasy
It arouses interest in books in children
It helps children to learn to concentrate.

Samen lezen

Als je samen een boek leest, doe je heel veel.
Het is een gezellig moment
Het is een prikkelende ervaring
Het is een andere werkelijkheid
Het stimuleert de taalontwikkeling
Het leert een kind gebeurtenissen verwoorden
Het leert een kind letten op details
Het kan een kind helpen de wereld te begrijpen (bijvoorbeeld met een verhuizing)
Het is een rustmoment
Het prikkelt de fantasie
Het wekt bij kinderen belangstelling voor boeken
Het helpt kinderen zich te leren concentreren.

(Uit: Mens-en-samenleving)

 

Wil je vrijwilligerswerk doen?

Lees dan meer over het European Solidarity Corps

Videoclip

Opgenomen met de kinderen van Stichting F.E.L.I.S. Curacao en opgedragen aan ons project door Hip Hop artiest en songwriter Brainpower.

Media archief